Mitaş, Tanıtım Filmi, 2007-2010

STB Yapım'ın Mitaş ve 6 alt şirketi için hazırladığı filmler, firma, ürün ve proses görüntülerinden oluşmaktadır. İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca versiyonları hazrlanmıştır.

Grafik Yapım Fotoğraf STB