Özaltın, Tanıtım Filmi, 2012

Özaltın kurumsal tanıtım filmi, şirketin inşaat, enerji, turizm gibi ana faaliyet alanlarındaki çalışmalarına yer vermektedir. Projeler çeşitli aşamalarda yerden ve helikopter ile görüntülenmiştir.

Grafik Yapım Fotoğraf STB