Anı Metal, Broşür, 2007-2016

Anı Metal broşürleri, ürün ve hizmetlerin yanısıra, sektörel bilgi de içermektedir. 2007'de ilk hizmet grupları için hazırlanan broşürler, 2016'da çeşitlenen ürün ve hizmetleri kapsayacak şekilde yeniden tasarlanmıştır.

Grafik Yapım Fotoğraf STB