Çalık Holding, Kurumsal Kimlik, 2004

Çalık Holding ve alt şirketleri için hazırlanan kurum kimliği kılavuzu, logo kullanımından kurumsal dokümanlara, dijital medyadan araç üstü grafiklere kadar pek çok medyayı içermektedir. Kurum kimliği kılavuzu, hem klasör olarak hem de CD ortamında hazırlanmıştır. CD, tüm kurumsal dokümanların baskıya hazır elektronik dosyalarını da içermektedir.

Grafik Yapım Fotoğraf STB