Profiterol, Logo, 1994-2011

Profiterol logosu 1994 yılında bir proje kapsamında tasarlanmıştır. Projeden vazgeçilmesini takiben, profiterol ustası Bahattin Boğaz, kendi pastanesi Nazar'da profiterol üretimine devam etmiştir. İstanbul Kurtuluş'taki Nazar Pastanesi aynı logoyu halen kullanmaktadır. Fotoğraftaki profiterol malesef Nazar Pastanesi'nden değil, İstanbul'dan Ankara'ya getirmek ve taze taze fotoğraflamak mümkün olmadı.

Grafik Yapım Fotoğraf STB